TERAPİ SÜRECİ

Terapi Süreci

Aile ve Çift Terapisi

Aile ve çift terapisi uygulamalarının farklı yöntemleri vardır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansta bir araya gelirken, bazen de terapist aile üyelerinden bir ya da ikisini veya çiftleri tek tek görebilir. Çift terapisinde eşlerden biri terapi desteği almayı kabul etmezse, terapi desteği almak isteyen kişiyle devam edilip, destek almak istemeyen kişinin gıyabında çalışılabilir. Çocuk merkezli aile terapisi uygulamalarının bazı durumlarında, çocukların öğretmenleri, okul rehberlik servisi ya da sosyal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz konusu olabilmektedir.Aile ve çift terapisi, duruma göre değişebilmekle birlikte, genellikle 8–24 seans olarak yapılmaktadır. Seans süresi 50 dakikadır. Seansların görüşme sıklığı kişilere ve duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Terapi sürecinin başlarında haftada bir ya da 15 günde bir görüşülmesi uygunken bu sıklık ilerleyen süreçte seyrekleştirilip ayda 1 ya da 2 ayda bir görüşme aralığına dönüşebilir.

Bireysel Terapi

Yetişkin danışmanlığı, bireyin kendini daha iyi tanıması ve anlaması, yaşamında güçlükler ile daha iyi baş edebilmesi, yeni beceriler edinmesine ve sosyal ilişkilerini daha iyi yönetebilmesi için destek sunar. İlk görüşmede terapist, danışandan daha aktif olarak bilgi alır, sorular sorar, seans hedefleri belirlenir. İlerleyen seanslar danışanın ihtiyacı yönünde şekillendirilir ve sürdürülür. Görüşme sıklığı (hafta da bir, iki veya üç gün), gün ve saatleri ortak olarak kararlaştırılır. Tüm görüşmeler gizlilik prensibi ve etik ilkeler çerçevesinde yapılmaktadır. 

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergenlerle görüşme öncesi ebeveynlerinden bilgi alabilmek amacı ile sadece anne-babanın bulunduğu bir ilk görüşme düzenlenmektedir. Daha sonra anne-babadan alınan bilgiler doğrultusunda 2-3 seans değerlendirme ve gözlem seansları yapılmaktadır. Değerlendirme sürecinden sonra durum hakkında sadece anne-babanın bulunduğu seansta detaylı geri bildirim verilir ve çocuğun/ergenin ihtiyacı olan terapi sürecine karar verilir. Genellikle seans sıklıkları hafta bir veya iki olmak üzere düzenlenir. Terapi süresince, aralıklı olarak ebeveynler ile kontrol görüşmeleri düzenlenir. Hem duygusal-davranışsal problemlerde hem de eğitimsel çalışmalarda seansların istikrarı önemlidir.Seans içerisinde gizlilik prensibi (izin alınmadan herhangi bir bilginin bir başkası ile paylaşılmaması) ve etik ilkeler uygulanmaktadır.

Özel Eğitim Desteği

Süreç uzman psikoloğun çocuğun gelişimsel öyküsünü aldığı ilk görüşme ile başlar. Çocuğun gelişimine uygun olarak objektif testler ile değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra çocuğun gelişmesi gereken alanlar tespit edilerek çocuğa özel eğitsel bir program çıkarılır. Çocuğa özel eğitsel program çerçevesinde haftada bir, iki veya üç gün olmak üzere seanslar düzenlenir.

 

Önemli Bilgiler

  • Tüm görüşmelerde gizlilik esastır. Danışanın izni ve onayı olmadan hiçbir bilgi paylaşılmamaktadır.
  • Çocuklar ile yapılan çalışmaların geri bildirimleri, aile ile düzenlenen ayrı bir seansta verilmektedir.
  • Gerekli olan durumlarda, görüş alınması için danışan farklı uzmanlara (nörolog, psikiyatr vb.) da yönlendirilebilmektedir.
  • Seanslar terapi seansları  50 dakika sürmektedir.
  • Seanslar 24 saat öncesine kadar iptal edilebilir.