Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Özel Eğitim

Yetişkin Psikoterapisi

Aile ve Çift Psikoterapisi

Gelişim Takibi

NE YAPIYORUZ?

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocuk Psikoterapisi

 

Çocuk Psikoterapisi

Duygusal, sosyal, davranışsal güçlükler deneyimleyen çocuklar ile birebir veya grup ile yapılan psikoterapidir. Çocuğun ruhsal dünyasında çözümlenememiş çatışmalar, semptomlar ile ortaya çıkar. Çocuk psikoterapisindeki değerlendirmede duygusal, davranışsal ve ilişki sorunlarının altında yatan sebepler keşfedilir. Psikoterapi süresince çocuğun zorlu deneyimlerini ve mücadelelerini sembolik bir şekilde anlatabilmesindeki en önemli boyut çocuk ile terapist arasındaki güven ilişkisidir.


Özel Eğitim

Ergen Psikoterapisi

 

Ergen Psikoterapisi

Ergen psikoterapisi, ergenlik döneminde bireyin karşı karşıya kaldığı davranışsal, duygusal, fiziksel ve düşünsel zorluklara yardımcı olmak amacı ile, çeşitli psikoterapi yaklaşımları kullanılarak ergenin iç dünyasını anlama yolculuğudur. Ergenlerle çalışırken kullanılan psikoterapi yöntemleri, bu dönemde karşılaşılan problemlere odaklanır ve ergenin sorunlarla başa çıkma becerisini geliştirmeyi hedefler. Amaç; ergende oluşan ailesel, duygusal ve davranışsal sorunların çözümlenmesinin yanı sıra, ergenin kendisini daha iyi tanımasını, aile ve arkadaş ilişkilerini sorunsuz bir şekilde yürütebilmesini sağlamaktır.


Özel Eğitim

Özel Eğitim

 

Özel Eğitim

Farklı gelişim gösteren çocuk ve ergenlerin bireysel ihtiyaçlarının belirlenip, bu alanlarda onları desteklemek için oluşturulan eğitimsel programların uygulanmasıdır. Özel eğitim/eğitimsel terapide amaç, çocuğun/ergenin güçlü, zayıf ve gelişmekte olan becerilerini keşfederek, bu doğrultuda onu desteklemek ve potansiyelini ortaya çıkarmasına yardım etmektir.Özel eğitim/eğitimsel terapi seansları, bireyselleştirilmiş eğitim programları çerçevesinde yürütülür.


Gelişim Takibi

Gelişim Takibi

 

Gelişim Takibi

Çocuğun erken aylardan itibaren gelişiminin takibinin edilmesi hayati önem taşır. Doğum itibari ile belirli aralıklar ile çocuğun gelişimi değerlendirilir ve gerekli alanları geliştirmeye yönelik etkinlikler belirlenir.

Gelişim değerlendirilmesi ile çocuğun sosyal-duygusal gelişimi, bilişsel gelişimi, dil gelişimi, öz bakım becerileri, fiziksel gelişimi başlıkları altında detaylı olarak değerlendirilir.


Yetişkin Psikoterapisi

Yetişkin Psikoterapisi

 

Yetişkin Psikoterapisi

Kişinin yaşadığı türlü psikolojik sıkışmaları anlamak, çözümlemek, hafifletmek ve/veya gidermek için başvurduğu sistematik bir psikolojik destek biçimidir. Sistematiktir çünkü içini dökmekten, fikir danışmaktan ya da bir dost sohbetinden farklıdır. Bilimsel teoriler ile beslenmiştir. Pek çok farklı psikoterapi ekolü mevcuttur ancak genel olarak temel hedef aynıdır; kişinin deneyimlediği, tariflediği zorlu yaşantının altında yatan sebeplerin terapist ve danışan tarafından araştırılarak çözümlenmesi. Bugün deneyimlenen, yaşantılananlar hem bugünün aktüel meseleleriyle hem de geçmişin getirdikleriyle alakalı olabilir. Psikoterapi süreci bu çerçevede kişilere farklı bakış açıları sunmaktadır. Aktüelde hissedilen zorlukların süreç çerisinde azalarak bireylerin kendileri ile daha fazla barışık olmalarına ve daha işlevsel bir yaşam sürmelerine destek olmaktadır.


Yetişkin Psikoterapisi

Aile ve Çift Psikoterapisi

 

Aile ve Çift Psikoterapisi

Aile ve Çift Terapisi, yaşanan psikolojik zorlukların ilişki içinde filizlenip şekillendiğini ve dolayısıyla ilişki içinde çözümlenebileceğini öngören psikoterapi yaklaşımıdır. Bireylerin içinde büyüdükleri köken ailelerinde, mevcut çekirdek ailelerinde ya da ilişkileri içinde yaşadıkları psikolojik problemlerin giderilmesi yine bu sistem içinde, etkileşim içindeki diğer bireyin/bireylerin terapötik sürece katılımı ile mümkündür. Aile ve çift terapisi, bireyin değişimindense sistemin, ilişkilerin, etkileşim biçimlerinin değişmesini hedefler. Bireylerin, çiftin ve ailenin dinamiklerini göz önünde bulundurarak problemlerin çözümüne odaklanır. İlişkiyi canlı bir organizma olarak ele alır ve kominikasyon, güç, duygu hatları üzerinde çalışarak ilişkilerin ve dolayısıyla bireylerin daha sağlıklı oluşuna yardımcı olur.

UZMANLARIMIZ

Ayşe Başak Erk

Uzman Gelişim Psikoloğu - Kurucu

Ayşin Merdal Yarar

Uzman Psikolog

Senay Aydoğan Gelbal

Klinik Psikolog / Aile ve Çift Terapisti

ADRES

Kaptan Arif Çıkmazı, Tekne Sok. Medine Apt. No:3 D:5

Suadiye - Kadıköy / İstanbul

Tel: 0532 063 9873

E-posta gönder

© 2017 Mika Psikoloji | Tasarım uygulama:  nucleusoft - NS Yazılım A.Ş.