Uzm. Psk. Ayşe Başak Erk

Uzm. Psk. Ayşe Başak Erk

Uzman Gelişim Psikoloğu – Kurucu

Yeditepe Üniversitesi’nde Psikoloji alanında lisans eğitimi bitirmiş, 2013 yılında Okan Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisansını “Akran Zorbalığı” üzerine yaptığı projesi ile tamamlamıştır. Mika Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık’ın kurucusudur.

Eğitimi süresince, 2 yıl boyunca özel bir anaokulunda çocukların duygusal, sosyal, ve bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almıştır. Bu sürede “Çocuklarda Sosyal Beceri Geliştirme” grubunu düzenlemiştir. Daha sonra özel bir danışmanlık merkezinde çocuklar ile dikkat azlığı, öğrenme güçlüğü ve akademik güçlükler üzerine çalışmalar yürütmüş, ev eğitimlerine gitmiştir. Bunun yanı sıra duygusal ve davranışsal problem yaşayan okul öncesi, okul çağı çocuklar ve aileleriyle de çalışmalar yürütmüştür. Eğitim süresi boyunca çözüm odaklı terapi, deneyimsel oyun terapisi, yaşlılık psikolojisi, sosyal beceri grup çalışmaları, varoluşsal bilişsel terapi eğitimlerini almıştır. Aile terapisi eğitiminin ilk aşamasını tamamlamış, süpervizyon basamağındadır. Projektif Testler Derneği’nde Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır. Çocuklara Rorscach, CAT ve TAT uygulama sertifikasına sahiptir.

Mika Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’da okul öncesi, okul çağı çocuklarının yaşadığı eğitimsel güçlüklere (öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği vb.) psiko-eğitimsel terapi; ruhsal ve davranışsal sorunlara yönelik psikolojik değerlendirme ve bireysel psikoterapi uygulamaktıdır. Çocuklara  yönelik grup çalışmaları hazırlamaktadır.

Çalışmalarını; sistematik, psikodinamik, çocuk odaklı yönelim ile sürdürmektedir. 2012 yılından beri cocuklaringelisimi.com bloğunun yazarıdır.

Türk Psikologlar Derneği, Rorschach ve Projektif Testler Derneği  ve Oyun Terapisi Derneği üyesidir.

İletişim: aysebasakerk@mikapsikoloji.com

Facebook Sayfası: Çocukların Gelişimi