Özel Eğitim

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin, bireysel ihtiyaçlarını ön planda tutarak ve onları tüm gelişim alanlarında desteklemek amacı ile, farklı yaklaşımların bir arada kullanıldığı bir özel eğitim hizmeti sunmaktayız.
Özel eğitim süreci, farklı gelişim gösteren çocuk ve ergenlerin ailelerinden detaylı gelişimsel öyküyü aldığımız ilk görüşme ile başlar. Takip eden görüşmelerde, çocuk/ergenin güçlü, zayıf ve gelişmekte olan yanlarını tespit edebilmek amacıyla gelişimsel ve akademik değerlendirmeler yapılır. Değerlendirme sonucunda, çocuk/ergenleri bilişsel, dil, ince motor, kaba motor ve sosyal-duygusal gelişim alanlarında desteklemek amacıyla, bireysel eğitim programı oluşturulur. Belirli aralıklarla değerlendirmeler tekrarlanarak, çocuk/ergenlerin eğitim programları takip edilir.