ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Aile ve Çift Psikoterapisi

Aile ve çift dinamiği, iletişimi ve yapısı, danışanların terapiye getirdikleri konular üzerinden bütünsel ve sistematik olarak ele alınır. Çift ve Aile Danışmanlığı’nda yaşanılan sorunların çözümlenmesi, aile üyelerini birbirleri ile olan iletişim ve ilişkilerinin güçlendirilmesi, daha sağlıklı bir aile yapısı ve dinamiğini oluşumunun üzerinde çalışılır.

Bireysel Psikoterapi

Bireysel Terapi alan bireyin farkındalık geliştirerek kendini ve kurduğu ilişkileri daha iyi tanıması ve anlaması, yaşamındaki zor deneyimler ile baş edebilmek için farklı yol ve yöntemlerin sağlaması, sağlıklı ve olumlu değişimleri gerçekleştirebilmesi için destek verilir.

Çocuk ve Bebek Gelişim Takibi

Çocuğun erken aylardan itibaren gelişiminin takibinin edilmesi hayati önem taşır. Doğum itibari ile belirli aralıklar ile çocuğun gelişimi değerlendirilir ve gerekli alanları geliştirmeye yönelik etkinlikler belirlenir. Gelişim değerlendirilmesi ile çocuğun sosyal-duygusal gelişimi, bilişsel gelişimi, dil gelişimi, öz bakım becerileri, fiziksel gelişimi başlıkları altında detaylı olarak değerlendirilir. Çocuğun gelişiminde bir gecikme veya gerilik tespit edilir ise Mika Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’ da konusunda uzman psikologlar tarafından özel eğitim desteği sunulur.

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocuk psikoterpisinde, çocuğun tüm gelişim alanları takip edilir. Yaşadığı duygusal ve davranışsal sıkıntılar, konusunda hem çocuğa hem de ailesine durumu çözümleyebilmek, baş edebilmek için terapi sunulur.

Ergenlik, gencin birçok farklı alanda (fizyolojik, psikolojik, davranışsal, sosyal) değişimi deneyimlediği çocukluktan yetişkinliğe geçiş olan bir dönemdir. Bulunulan dönem içerisinden ergenin yaşadığı duygusal-davranışsal sıkıntılara yönelik terapi sunulur.

Özel Eğitim

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin, bireysel ihtiyaçlarını ön planda tutarak ve onları tüm gelişim alanlarında desteklemek amacı ile, farklı yaklaşımların bir arada kullanıldığı bir özel eğitim hizmeti sunmaktayız.

Özel eğitim süreci, farklı gelişim gösteren çocuk ve ergenlerin ailelerinden detaylı gelişimsel öyküyü aldığımız ilk görüşme ile başlar. Takip eden görüşmelerde, çocuk/ergenin güçlü, zayıf ve gelişmekte olan yanlarını tespit edebilmek amacıyla gelişimsel ve akademik değerlendirmeler yapılır. Değerlendirme sonucunda, çocuk/ergenleri bilişsel, dil, ince motor, kaba motor ve sosyal-duygusal gelişim alanlarında desteklemek amacıyla, bireysel eğitim programı oluşturulur. Belirli aralıklarla değerlendirmeler tekrarlanarak, çocuk/ergenlerin eğitim programları takip edilir.

Grup Çalışmaları

Grubun konusuna uygun olarak özenle seçilmiş benzer özellikte kişilerle hafta bir olmak üzere uzman kişi liderliğinde düzenlenen grup çalışmalarıdır. Belirlenen grubun kendine içinde kazanım hedefleri bulunur. Grup çalışmalarında, kişiler bu durumu yaşayan farklı kişilerin de olduğunu fark eder ve sosyal destek alabileceği bir ortamda bulunur. Mika Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’ta ebeveynlere, çocuk ve gençlere özel grup çalışmaları düzenlenmektedir.

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık; şirketlere, kamu kurumlarına, eğitim kurumlarına, yöneticilere ve çalışanlara; stresle başa çıkabilme, performans arttırma, iletişim, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı gibi konularda hizmet vermektedir.

Mika Psikoloji ekibi, vereceği eğitimleri her kurumun kendi içinde bir sistem olduğunu ve bu sistemin alt sistemlerden oluştuğunu, onların da kendilerine özel yapıları ve işlevleri olduğunu göz önünde bulundurarak eğitim programlarını hazırlamaktadır.

Seminer ve Eğitimler

Mika Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’ta ebeveynlere, meslektaşlara ve eğitimcilere yönelik merkez içinde veya dışında seminerler ve eğitimler düzenlenmektedir.